Slovník z oblasti Domaslavic

..zpět

**********************************************

dál...

 

po našemu - po našymu

 

Místo napsaného e se někdy (někdo, někde) vyslovovalo ě, zadopatrově en (ę) nebo y; g se měnilo v h a opačně; t v ť, které se blížilo č; l často přecházelo v u (ł) atd. Některá slova jsou zde uvedena v několika takových alternativách. Slovník je ukázkou ze zásoby používané v 1. polovině 20. století.

A

čekatelská lhůta

adelace, adelacyj

ibišek

ajbiš, hajbiš

 

uvař hajbišu tymu děcku, bo v nocy ve spaňu kucko

pečlivý, důkladný

akuratny

skříň

almaryj, olmaryj, šifoner

plechový kbelík

amper, -pra, kibel, -bla

Anežka

Aneša, Neša

mazání proti revmatismu

apopeldok

B

dělat nešikovně, zašpinit, vypatlat, zničený

babrať, pobibrať, vybibrať, nabibrať, vybabrat, zbabrany, zbabraněc

coš se nabibrol, to se žic

tyš to pobibroł

ženský

babski

balit se, zachumlat, zabalím se

babuchať se, zababuchať, zababuchum se

dyť je cale zababuchane, že mu ynym nos viděť

bábovka

babuvka

pracovní obuv

baganče

spodní vrstva tabáku v dýmce

bago

máš žvýkací tabák (na plivání)?

moš kunsek baga na spluve?

žvýkat

žuť bago

kutit

bajkslovať

un furt coši bajksluje

ples, plesovat

bal, balovať, balovnici

vodit za nos, obelhávat, lhář

balamuntiť, pobalamuntiť, zbalamuncuny, balamunt

visutá plátěná kolébka pro děti, houpat

bambela, -le, bambylať

nemanželské dítě

bankart

větší hliněný hrnec, tlusté děcko

baňok

šidit

baraniť

něněchum se tak lehko obaraniť

vzít dítě na záda

na baranca

Barbora

Basa, Barka

velké fazole

becoki

bedrunka

bědrunka

doba páření krav

běgať se, běhať se, běho se

uhodit, hodit

bechnuť

hopsnout

bech do pěřin

nesmyslné nesrozumitelné blábolení

belkot, belkota

potvora, nadávka méně lidem více dobytku

beskuryja, bezkurcyja

nepořádek

beskuryjski pořundek

citoslovce obdivu

bezuroku

nale bezuroku, toť moš šumné proše

papírky na cigarety

bibulki

spropitné, kapesné pacholkovi, vozkovi, kočímu

bičuvka, tryngelt

drobné uhlí, prach z uhlí, mour

bida

je málo uhlí

to bida zpivo pod blachum

vlekle stonat

bidovať, biduju, bidujim, krepirovať

tyn už roki biduje na głove

žehlit, žehlící prkno

biglovať, biglujim, bigelbret

hustá zeleninová polévka

bigus, -sa

malá spížka ve stěně, případně s dvířky

bintfel, s bintfelim

umíráček, zvonit umíráčkem

blanček, blančeť, zablančol

málo mu zazvonili

ynym mu tak troche zablančeli

lesknout se

bliščiť se, bliščim se

bliščum se mu buty jak Polsko Ostrava po dešťu

dvojče, dvojčata

blizně, bližninta, bližňata

ti sum jak blizninta

štěnice

błoščka, błoščki

bláto

bloto, s blotym

drobný člověk, dítě

bobinek

sotva

bodej

bodej přidě ďišo do dumu

bodej že byš tam zaš jutro šol

bázlivý

bojazlivy

něbuj se dyť, ideš symnum

vrták

borek

kdo mi zlumol tyn borek

dluh

bork

un mi dol na bork

un mu něchťol zborgovať

ozdobný pásek na stěně, lem šatů, sukně

borta, -ty

přišij mi novum borte

podomní obchodník s drobným zbožím

braťko

tyč pro uchycení postrojů za dobytkem, tyč k zavěšení prasete

brco, běrco

bručet, mumlat

brnět, brnim

coši zbrňol pod nosym, žech mu to ani něrozumjala

kráva obyčejně před otelením

co ta krova tak brni

brada

broda

vepř

brovek

hudební nástroj, dětská hračka, odmlouvat

brumble, brumblovať

neodmlouvej

brumbluj furt

brečí, fňuká

Janek graje na brumble

litinová nádoba různého tvaru, plech na koláče s vyššími boky

brutfaň, brutfunka

krupičňák z žitné mouky upečený na brutfaňu

brutfaňok

ovocná polévka zakvedlaná s moukou, nalitá na vařené brambory

bryja, bryjka

jsi slabý

tyš je bryja, bo to nimožeš utohnuč

kalhoty ti vzadu visí

ty moš takovum bryje na zadku

z takového jídla je málo síly

z bryje řiť vyje

botky se šněrováním nad kotníky, dole kůže, nahoře ze 3/4 pevná černá klotová látka

brynerki

ošklivit, protivit se

břidiť se

to se mi břidi, ješť z tego něumytego gorka

un se tego břidil

břicho, střeva

břuch, -a, bachor, bachoř, bachuř

zámožný, lakomý, břicháč, tlusťoch

bachraty, bachroč

kýla

bruch

dyť je młodo a chodi s břuchem, s břuchym

hodně jí, cpe

vali do břucha, do bachora

přezdívka koni s bílou srstí na čele

buba

vši

buby

boule, nešika

bula, -le, bulaty

bourat, vyvracet, padat

bulať, bulum

mo bułe na głově

una mo bulatego chlopa

postov tum slovyne dobře, ať jum vjater něobuli, něvybuli

nesouvisle mluví

bulčidlo

bulčeť pjunte přes děvjunte

herda do zad, udeřit, plácnout

buncka, buncnuť, buncnym

naplácej mu

nabunckej mu

nečinně se potloukat, otálet

bunckať, buncať se

malé slabé světélko

bunček

fňukat, hučet, bručet, bručoun

bunčeť, bunk

furt bunčiš dookola

to je starý bunk

tyn se při tym nabunčoł, niž to spravil

svůdce, hlomozit, rušit, přemlouvat

buntyř, -řa, bantovať

co to tam v tym chlivě buntuje, bantuje

un go zbantovol, aby šel s nim

fukar na čištění zrní

burdak, -ka

vy se ale naburdakujetě, až to všicko vyburdakujetě

silný zdravý člověk

buryk

boty, botky

buty, butki

 přijde na mizinu

un přidě na kuři buty

nepovedený, sražený chléb, knedlík, koláč, tlusťoch

byncok

slabý alkoholický nápoj, prd, slabě, špatně topit, nadávka

bzdina, bzdinka, bzdět, bzdim, bzďoch

nic nedostal

un dostoł bzdine od něgo

vzdorovat

bzdurovať, bzdurovatý, bzdurok

nic

bzumec

furt robi a bzumec co mo

C

výrostek, klacek, čahoun

cahun, -na

už je s tebě takový cahun a eště se s děckami graješ

mužské pracovní šaty z pevné látky, dřív i na svatbu, kalhoty

cajgovina, cajgoki

pořádek

cajk, -gu

staré haraburdí, boty

capary

chodí v takových caparach

malá semenná cibule, velké kapesní hodinky

cebulka, cebule

prohnutá kruhová deska s otvory a rukojetí, cedník

cedzok

mušim to ocediť

usazenina při topení másla

cmer, cmyr

černý, umazaný synek

cmyrek, cmurek, ucmurany

chlívek, ohrada pro tele, prase ve chlévě

corek, do corka

v tym corku mum kobyle

divný, podivín

cudný, cudok

co povíš nového

cuž tam poviš novego

coch chťoł se jum namłuviť

červená řepa

cvikla

kritizovat, cvičit, cepovat, citýrovat

cytyrovať, cytyrujim

una přišla z té služby vycytyrovano

tego Francka tam na té vojně vycytyrovali

Č

dlouho prodlévat

čagařiť

jednat nepoctivě

čachrovať

vygnali go z roboty, bo tam coši počachrovoł

svatební zábava, čekat

čakačka, čakať

na čakačce se pobili

jo tě bedym čakať

to bylo dlugi čakani

za dlugi čakani dobré sňodani

hlava

čepaň

třeba mu to tluc do čepaně

hliněná nádobka

čepunka

nalij to do te čepunki

černý mrak

černava, -vy

nemoc vepřů červenka

červynka

škytat

čikutať, čkať, čikucum

un furt čikuce

mi se čko, kdoši mě spumino

častovat

činstovať, počinstuj go

bylo by mu též třeba dať jakumši počinstnum

trpět, často nemocné nesvé zvláště dítě

čirpjeť, čirp, čirpjunčka, tirpjunčka

čmelák

čměl

tyš je gospodoř jak čměl s bilum řiťum

kadeř, kštice, čupřina

čubryna, čupryna

bo ti vyrvim tum tvojum čubryne jak mě něposlechněš

tě chytim za tum čubryne to beděš měł došť

dřepět, v dřepu

čympěť, čimpěť, čapěť, čimpjunčki

co tam čimpiš, čimp tam

D

darebák

darybok

děvče

děvucha, děvušisko

ukvapený člověk, nadávka

divok, divok divny, divočina

díže na mísení těsta

diža

podlaha

dloška

zmyj tum dloške

čert, ďábel

ďobol

dlouho se zdržet, promarnit

doklamjeť se, překlamjeť

tyš se tam doklamjol

bo bych tu překlamjol čas

doručit, obstarat

dolibrovať

poradit

dolibrovať dobrum krove

stojan pod žehličku

drajfus

dráteník

druťor

dříč

dřik

to je dřik do roboty

ras, zabíječ, vydělávač kůží

dřik koček a psuv

dřímat, člověk trpící spavostí

dřimať, dřimjunčka

dřeň, dřevnatý

dřiň, dřiňatý

tlachat, popovídat

dřistať, podřistať, dřistula

není pravda, kecy

ale ale dřistylapty

dřistyprdy

ale dyť nědřistejtě

potrestat dubovou holí, dubový

dubovo, dymbovo masť, dymbjanny

jo tě namažym, ale dymbovum masťum, dubovu masťu

vykotlaný, dutý

dudlavy strum

děravý

ďuravy

mo ďurave rynce

F

výmysly, řeči

fabule

dělat

fachčit

co kaj fachčiš

velké plameny, velké světlo petrolejové lampy

fachula

hasič

fajermun

dýmka

fajfka

prapor

fana

zednická malá naběračka

fangla

niti ke stehování, stehovat

fastřigi, fastřigovať

daremné zaměstnání, žebrota

fecht

un se nafechtil, nafechtovol, až to předol

hospoda

ferlok, harynda

hotovo, v pořádku

fertyk

jsem s prací hotov

užech je s robotum fertig

prázdniny

feryje

fiflena, výstředně oblečená žena

fifidlo

fintidlo

fifidlo, šlo za grejcar na mydlo

špinavá práce

fifračka, fifrocko robota

umazaný nešika, dloubá se v jídle

fifrok

chytré nápady

fify

má nápady

tyn mo fify

fígle

figle s, v nim grajum

pojď, běž, luční kobylky

fiju fiju, kuníčky v obilu, poď na ně, bo ti nabijum

důvtip

filip, fištron

těžit, nakládat

fjedrovať

zástěra

fjertuch, fortuch, fortušek

náplast

flajster

láhev

flaška

skvrna

flek

místo v práci

dol mu fleka v robotě

přetrumfnout, ukecat

dol mu fleka v řeči

puška

flinta, gver

chynul flinte do žita

prskat

forskať

přípřež

foršpun

vybíravý člověk, odmlouvavý

frflok

popovídat, kecal

pofulať, fulajda

ale nefulejtě

hromada, náklad, povozník

fura, furmun, furmanka

velká fůra

vělko fura

vzal si hodně za povoznictví

un zebrol moc za furmanke

pořád

furt

un za ňum furt chodi

dvířka

furtka

běhat, lítat

fyrať

všecko prohospodařila, rozházela

una to všicko rozfyrala

podloubat se v jídle, žrádle

pofrtať ve žraňu

fermež

fyrnajz

G

sahat, sáhni

gabať, gabni, pogabovať, něpogabuj

kymácení, pohyb, chození sem a tam

gajdovani

kalhoty

galaty

darebák, ničema, lhář

galgan, galganisko

pomalu jíst, jez

gamlať, gamlej, gamblok

niž ty se nagamleš

kavalír

gavalír

špindíra, nedůkladný, nesprávný člověk

gibas

urviš

gizd, gizdula, gizdacki

hladký

gładki

 hlína, hliněný

glina, gliňany

ta glina se godi na cegle, s te gliny polum cegle

hliněný hrnek

gliňano čepunka

hladit po vlasech

głoskať, pogloskať, pohłoskať

zdřevnatělé plodiny

glymbjanny, glumbjanny, glumby, glumbi

zlobit se, zlobící dítě

gnivať se, gnivušek

un se na nas pognivoł, že do nas něpřijdě

una se na mě gnivo

ty gnivušku gnivany pojedymy do mámy a od mamy do taty, kupimy ti galaty

hodiny se závažím

godiny, godinki, pyntluvki s vogami

holubník

golymbnik

hrnek, hrníčky

gornek, do gorka, s gorkym, gorneček, gornečki, moc gornečkuv

hořký

gorski

neohrabané prsty, ruce

grabjanne palce, rynki

hrábě

grabje

popadnout, kousnout

grajfnuť

hrát

grať, grum, groš, gro, grej, zagrať, grať v karty

hrabě, šlechtic

grof

un chodi jako grof, na grofofskim, na grofovym

hrách, hrachová polévka, nať

groch, grochovjunka

plechový kbelík na dojení mléka asi dvou litrový

grotek mlika

hrozit

grožiť

hrob

grub, na grobje

udeřilo, spadlo, bouchlo v kamnech, uhoď

gruchlo, gruchni

to ti gruchlo všindi

nevychovanec

gruch

hromada

grumada, grumotka, hrumada, hrumotka

zahradní myrta, buxus

grušpanek, grušpunek

hbitost, šikovnost v práci, násada k sekeře, kladívku

gryf

je zručný

tyn mo ale gryf, to je fajny gryf

hbitý mládenec

gryfčok

kousat, vystrnadit

gryšť, vygryzať, nevygryzej, něvyhryzej

un ho vyhryz z roboty

hrabat

gřebať

hřebec, hříbě

gřebjec, gřibě, gřibjunta

mo šumnego gřebca

hřmět, bouřka

gřhmjeť, gřmjunčka

hřích, hříšník

gřich, gřichi, gřichami, gřišnik

houby, houbová polévka

gřiby, gřibjočka, gřibjunka

hřad

gřinda

ty kury jidum dišo něskoro na gřinde, jisto bedě jutro padať

gumový

gumjanny

půda

gura, hura

hustá

gusto

H

krechta, hromada zeleniny na zimu zasypaná hlínou

hara

moc štěkat

harvošiť, pěs harvoši

kukla, vlněná čepice přes čelo, uši a bradu

hauba

dlouhý kabát

havelok

tady, sem, dej mi

heva

páka

hever

ani heverym go stam stela nědostaněš

halekat, hlasitě mluvit, zpívat

holofiť

při krovach na sebě holofjum, helokajum

helo, helo Marcelo, ku mě helo helolo, jako se ti paše, mě se dobře paše, ku mě helo helolo

mlat, humno

humno, gumno

rychle

hunym, dohunu

měli naspěch

měli všici na hunym

ale už do hunu

nepůjdu

dohunu, už ti tam poletim

CH

brousit, pižlat tupým nástrojem, vychozený, opotřebovaný

chechlať, chechleš, vychechlany

jo furt chechlim, chechlum

pták

chfistek

dětský posměšek

chfistek, dřist na listek

pít u dobytka

chlastať, chlipať, chlipě

kaj seš tak nachlastol

spadnout

chlast do blota, chlast do potoka

chléb

chlib

chlév, chlévský hnůj

chliv, chlivsko mirva

muž, mužský

chlop, chlopjora, chlopski

chvojí

choji, chojina, 4.p. chojine

přivjunz tragač chojo

tmavá nahrubo umletá mouka

choračka, choro munka

chrobalivý

chrobači

zelí bez hlávky, listí z řepy, tuřína

chrostki

chromý

chrumy, chrumajda

keř

chřib

dýchat

chuchať, chuchum

choť mum štucki na rynkach, mušim na ně chuchať

vychloubačný

chvaliďura

ale iďte mi s takim chvaliďurum, jo by go něchťała

ohon

chvost, věrtichvost

cípatá, s nerovným okrajem

chvosťato sukňa, chvosťaty

chuť

chynť, s chynťum

začít

chytat se

už se chytej te roboty

I

krátké vlasy na spáncích

icek

obrna

inglicko nimoc

vybírat, zamačkávat vši

iskať, jiskať

J

ještě jsem

ješčech, eščech

jaro, léto, podzim

ješiň, lato, vjosna, na vjosnu, na vjosne

jídlo

jodlo

K

kabát

kabot

krátký kabát, vesta

kacabaj

kachna, malá litinová kamna

kačina

kde, kde jen

kaj, kaj yny

 kalendář

kalindoř

poklusem

kalopym

nepěkně urostlý, zanedbaný, neošetřovaný

karas, zakarašuny

nádoba na míchání malaty, vápna

karbovňa

lehký čtyřkolový vozík pro dopravu osob

kareta

čepice se šiltem

kašket

papírová krabice

katangla

zápor, ale kdeže

katateštam, ale katateštam, ale kaj

štamprle, půlka

kělišek

brečet, ufňukanec

kfjančeť, kfjanček, kfjunček, kfjunčka

dřevěná palice, též paličatá hlava

kijunka, -ky, -ki

kývat, klátit, ošidit

kivať, pokivať, vykivať

zamávej

zakivej na něgo

má klátivou chůzi

tyn se kivě

tyn go vykivol

pokivol glovum

mizerný, špatný

kjepsi

práce za špatných podmínek

to je kjepsko robota

vypadá špatně po nemoci

tyn vypado kjepsko po té nimoci

klapat

klaputať

jak to klapi po tym mrože

bublá

krupica klapuce

kolébat se při chůzi, jít pomalu

klutit, klutiť se

zamíchat krupici

poklutiť krupicu

dlouho mluví

ta tam kajsi věčně kluti

už jde

no už se též kluti

knoflík

knefel

koleje

kolaj, v kolajach

 koleno

kolano, po kolanach

kočárek

koloska

zakudlené, svinuté vlasy

koltuň ve vlasach

nadávka

ty koltuňu jeden

motyka

kopačka

hrobník

kopidol

 kopáč

kopoč

koření

kořini

badián

rogate kořini

strava

kost

chodil do gospody do kostu

pecka, člověk tvrdý, neústupný, nedobrý

kostka

tleskat dětskými ručkami

košať

košiláček

košulajda

přikázat

kozať

kozali mu kury krasť; jo někrod, tata krod, mama pjikła a jo jod

vrásčitý

krabaty, garbaty

křída

krejda

koblížek, kobliha

kreplik

kráva

krova

kravský hnůj

krovski gnuj

králík, králičí trus

krulik, krolik, krulica, krulički, kruličince

kromě tebe

krum tebě

umělé růže

krumné růže

žitný koláč z domácí mouky

krupičňok

drobit

krušiť, nakrušuné odrobinky

hustá krupice

krybus

to moš navařuny takovy krybus

půllitr na pivo

krygel

kýchat, kašlat, těžce kašlat

kichať, kuckať, hurcať

jo furt kichum, budu, bedym piť

vytahat za vlasy, vlasatý

kudliť, vykudliť, kudlatý, kudloč, kudloču

posměšek mládeži

kuliferda

koňské maso, hloupost

kunina

chytal kuny

kunoř

kousek

kunsek

kupilach se za grejcar pěrník a po chodniku jech go po kunsku ogryzala, ja ja

koutek, opar

kuntek

slepice

kura

kručet

kurčet

kurči mi v břuchu

drn, nadávka

kvacur, kvacury

tuřín

kvaki

zakysaná potrava, kyselý

kvašnočka, kvašny

L

povaleč

labzyga, labzygovať

špatně hospodařící člověk

lach, lašisko lachovaté

nevalné

lachacki maso, šaty

nepracovat

lachovať

lajdák

lajdačisko

řetěz

lancuch, lancušek

ukecaný, mluvit, vykecat, prozradit

laputa, laptať, vylaptať

plotová tyčka, nadávka

lata

lézt

lažiť, lišť, vyliž

un lazi po strumách jako vevjurka, vyleže až na sum vrch

leckde

lecykandy, lecykany, ledakaj

sotva

ledva, tak ledva

lilie

leluja

málo

liche, lichy

je slabě oblečený

mo to na sobě liche a potym mu nimo byť žima

línat, vypadávání vlasů

liniť se, linať se, ty se liniš, linoš

prostěradlo, plachta, dichta na nošení věcí na zádech

loktuša

vezla tego na torg pelnum loktuše

listy libečku lékařského do polévek, na vykuřovaní krku

lubšček, lubščku

nepořádná žena, nepečující o rodinu

ludra

nápoj kravám

lucha

zmeškat směnu

luchnuť šichte

pořádně lilo

v nocy tam luchlo pořadně, pořundně

řídká káva, nápoj, řídká nechutná polévka

lura

a, tako lura

loterie

lutryja

vygrol moc pynis, piňindzy v lutryji

lžíce

lyžka

M

 sekáč

majzlík

mrkev

marekev

podmáslí

mašlunka

velká a malá máselnice na stloukání másla

masnica, masnička

nadávka nečisté, neoblíbené ženě

masnica

 lihový, elektrický vařič, zápalka

mašinka

joch se to zegřola na mašince

labužnický, labužník, pochoutky

maškrtny, maškrtki, mašketki, maškrtnik

maštěné kobzole (běžně nemaštěné)

mašketnik

mez

mědza

pytel, sáček

měch, mišek

mrzet

měržeť

už ho to omrzelo

už se mu to zmjerzlo

bydlet, bydlení

meškať, měškať, meškani

kmitat, míhat, divoké děcko

migať, migoš

utíkej

a migej do chalupy, migej kalopym, tyrckym

on se ošidil

un se mignuł

gdo zno figle, tyn se migně i po vidně

mezi

mindzy

maso

minso, s minsym

mísit, míchat

mišiť chlib, mišať, pomišej

hledat, kastrovat

miškovať

co tam děláš, pohledáváš, šmejdíš

co tam miškuješ

hravé děcko

miškulant

měl, měli jsme

mjol, my zmy mjeli

jo mjol na ňum chynť

 med

mjud, s mjodym

modré levné šaty

modřance

způsoby, nevychovanec

mores, němoresník

to je něvymorešuny člověk

hrubě opracované dřevěné trámy v chlévě, podlahy

mostiny

ty mostiny sum všicki zgnite

chytrý člověk

mundrok

je příliš chytrý

un je přemundřany

zeď

mur, murek

snědý chlapec, děvče, černé kočky, neumytý

murek

nadávka

murga

divizna planá, malokvětá

myši odini

N

náledí

nalodek

rozmnožit rostliny

naplohnuť, naplungnuť, naplungnuť se

nastražit, převézt 

narafičiť

un go vyrafičil, zustol vyrafičuny

nabobtnalý

naryknuty

un už je caly naryknuty kvitym

nazpět se stav v obchodě

naspadek se stov do konzumu

tu máte

natě

povaha

natura, notura

un mo ganc jego noture

zemřelý, zemřelá

něbogi, něbogo

nedoléhá

nědolynga

nenazdát se

něnazdať se

anich se něnazdol, že tě tu potkam

zpropadený

něščabyny

něščabyne divče, dyť uno tam přece zašlo

nepodařený člověk

něuroda

něpumože mydlo ani voda, jak je člověk něuroda

nemnoho

něvěla

neměl jsem chuť

nimjol jech moc chynti

nést

nisť

un ji to pumug nišť až do dumu

ta kura už špatně něše, bedě jum roz třeba zabič

náčiní, nářadí

nočini

nosič na pohřbu

nošač

kvásek

notěstka, noťastka

nováček

novocyjan

prkno na krájení nudlí

nudelbret

ledviny

nyrka, nyrki

O

slíbit

oběcač

un mu oběcoł, něoběcej mu, naoběcol mu tego

obejít

obejsť

uličník

oběš

objímat

oblapjať

oblékat

oblikať

dovolovat si

oborušiť se

obracet, otoč

obracať, obruť, pozobracej

obrázek

obrozek

divo se na ňum jak na obrozek

záletník, obšívaná obruba

obšitnik

převrátit

obuliť, vybuliť

otevřít

odevřiť

vyhodit, odbýt, vyšprtnout, vyhodit

odprtnuť, vyprtnuť

ta sviňa vyprtla, vyprtnula všickum řepe s koryta

 okousat

ogryst

ogryž tum kosť, ty to věčně ogryzoš

ohryzek

ogryzek

žena pochybné pověsti

ochechula

otírat se

ochliť se

ta krova se furt ochli

otálet

okocunať se

oratoř v kostele, dříve vyhrazená pro panstvo

olatoryj

drobty

oměliny, odrobinka, odrobinky

narychlo ostříhat, ošidit

omigať, vymigať

ošidily

saframyntski divki z fary, jak uny mě vymigaly, a jo fik přes kulík, uražil sech cypulík

uličník

operiaš

vlásenka

ornodla

náušnice

oryngle

kupa sena kolem několika vodorovných příčkek na svislém kůlu, orstev

ostropjec

obilí sušené na poli uložené kolem svislého kůlu s jednou příčkou u země

mandel

o sebe opřené snopy (svazky) obilí, panák

slovyna

úlomek

oščabina, oščabinka

látka ovinutá kolem nohy jako podkolenky

otačunki

 otrhaný

otargany

otrávený

otruty

un go mušol, mušel otruť

napít se

otruť chroboka

otruby

otrymby

naříkat

ovejčeť

parádnice, většinou u dětí

ozera

napadat, ohánět

ožegovať, ožega

ožegovať se s kimši

P

kulhat, špatně řezat tupým nožem, tupý nůž

pajtať, pajce, pajtok

vzpružit, vzpamatovat

pantušiť se

jednak se s té nimocy zpantušil

podívejte se, podívej se, velmi starý výraz

partě, par!

deštník

paryzol, parazol, s paryzolym

je činki jako drut s paryzola

ošklivost, zlost, na zlost

pašklivosť

 pleny

pěluchi, plinki

prdět

pěrděť, pěrďol

pokrm, nápoj nevalné chuti

pěrďuňčka

perličky

perluvki

nepříjemnost

pěrunstvo

pes

pěs, moc psuv

pijan

pijok

pijanstvi se rozmuglo, un byl pijany

krabice

piksla

peníze

piňundze, moc pinindzy, s piňundzami

pískat

piskať, popiskuje se

placka z hrubé mouky nebo z brambor

placek

zašpiněné kalhoty na zadku

moš placek na řiti

plést se, popletený

plantať se, plinšť se

tyš je caly poplantany, cely poplecyny

poplantala mu glove

záda

pleca, na plecach, s plecami

velikonoční buchta se zapečeným masem

plecovník, šoldra

pletenka

plecunka

plevel, plevat

plevjolo, plevjul, plevať

plést

plisť

zapliť mi vlosy

ty pletěš glupjum, pletě pjunte přes děvjunte

látka

płotek

špatná věc

plugastvo, plugavy

plytký

płytki, płytka studňa

tyn šedlok mi to plytko zoroł

pozvat, pozvi ho

pobizať, pobiznij go

poplácat

pocapkať

zbytečně

podarymně, podaremně

málo se urodilo

tyn oves je letos darymni

nadávka

podhaz, podhaza

chlebíček upečený ze zbytku v díži

podpłunek

posměšným způsobem opakovat (cizí) slova

podřižňať se, podřinžať

výstředně, výstředník, výstřednice

pofiderně, pofidera

pohanská kaše

poganka, poganke, pogunke

být zahanben

poliť poganke

styděl jsem se za něho

jo při nim polil poganke

pacholek u koní při orání

pogunič

posměšky

pochlebki

posmívá se mu

robi s něgo pochlebki

podlézá

un se mu přichlibjo, přichlebuje

pokud

pokel

pokel jo žijym

příbuzný

pokrevny

placek na zelném listě na plotně

polisnik

bydlení

poměškani, pomeškani

chystat se, spěchat

pomykať se

pomykej se do dumu

povalovat se

poněvirať se

to se už tu dlugo poněviro

napravit, spravit

popraviť, popraviť se

motat se, ochomejtat

posmrdovať, posmrdovač

posvětit, posvěcený

posvintiť, posvincuný

poslední dítě v rodině po dlouhé době

poškrubek

uválet, poválet, válet

pošulať, šulať

pastva, pastevec

pošunek, paša, poša

řemen na přichycení boty u ševce

potingel

v podnájmu, nájemník

potkumorum

uni měškajum podkumorum

ztratit

potračiť, potracum

un to všicko potrači

potřeba, pro potřebu

potřib, na potřib

větrná smršť

povicher

povříslo, uvinutá sláma pro svazování snopků nebo mandelí

povryslo

třeba narobiť aspuň piňt kop povrysel

pozor, opatrnost

pozoryndi

mij se před nim na pozorynďu

mazaný

prohnaty

prohnaty člověk, dyť un mi slubil, že dišo přijdě košiť

prohnaty synek, dyť un tam nezašeł, něpřišel mi to zorať

prase, prasný, prasnice

proše, prošny, starula

prodávat

předovať

po kjela to předovotě, jak to předovotě

nemocný člověk

přemřela

vypijeme si na koupi

přepijimy zovdanek

promrhat

přetrmaniť

přezdívky

přezviska, nazviska

starý Kunčický

papiřok

starý Šebestík

štěkly, želuny

starý Nytra

gróf Wajda, Nytra Wajda

Nogol z Volovce

bryjka Nogol, malý Nogol, Nogol krosovski

přihřívané brambory, míchané

přigřivane, zgřivane, přigrote kobzole, zgřivoki, mišoki

přístavek

přichlastek, přilipek

připálený

přismudnuty

přístup

přistymp

přijít nečekaně

přivaliť se

málo vítané návštěvě

jo myslala, že přijdum jutro, a uni se už něska přivalili, mušum džišo přivaliť

 pták

ptok, ptoki

míč z hader

pucka

tlačit, otlačilo, vytlačilo

pučit, opučilo, vypučilo

míchané brambory pro dobytek

pučoki

krabička

pudelko, pudlo

štamprle, sklenička, polička

pułka

un se ze třuch pułek ožrol

bláto

pultačka

nízký kovový rendlík obyčejně bez uší

punevka, punev

nádoba na vodu

putňa

nedobré řídké jídlo

putralačka

běhá bez účelu

guni jak s putralačkum

utíkat 

pydliť

un pydlil ku chalupě

ptát, prosit, domluvit

pytat, spytat, spytoj še

jak se ku večeru svice, to se dešča něvypyce

R

 ramena

ramjuna

obě ramjuna mě bolum

pracovat, pracovník

robiť, robotnik

rohatý

rogaty

jednou, hned

roz, roz dva

jednou na vánoce

roz, było to na vilije, napadlo strašně moc sněga

było to roz dva gotove

něroz joch jum viďol, něroz ně dva

jednou jsem šla

roz jech šła

teraz naroz huj a potym stůj

rozházet, utratit

roztrmaniť

kjela mjała pinindzy, všicko roztrmanila

dokořán otevřené dveře

rozjavjune, rožavyne dviře

měl otevřená ústa

mjol rozjavjunum gymbe

živý, nezbedník

rufijok

roubat, rubat

rumbať, narumbať, vyrumbať

hýbat

rušať

pořundně ze strumym zarušol, zatřepol

un se tam rušo

jo idym porušať to šano

pluh pro kypření řádků při okopávce brambor, kypřit, okopat brambory pluhem

rušlok, rušlovať, porušlovať, poruchať

rypák

ryl, rylok

kanál ve chlévě

rynštok

rakouská zlatá mince

rynšťok, rynski

Ř

zvracet, pozvracený

řigať, zřigany

un byl cały zřiguny, un se v autobuse pořigoł

mluvný, mluvnější

řunny, řunnějši, uřandany

ta baba je uřandano

to je vum řunno, mluvno baba

S

 nahý, nahá

sagi, sagula

nadávka děcku, lajdák

sakramyncki řgol

plíseň, plesnivý

sandravina, sandravy

nale v té olmaryji všicko sandravi

v jizbečce to všicko zesandravjalo

pojistka

sekuracyj, sekuracyja, asekuracyj, asekuracyja

sklidit

skludit, skludzač

skludejtě to zboži bo bedě padať

potrestat, pokárat

skorať

mušol by mě Punbiček skorať, skorol by mě

vyschlé zetlelé brambory, ztrouchnivělá podlaha

skrněle, skrymňane kobzole, skrymňano dložka

 slézt, slez

slisť, slazovani, zešleš, slazuj, slizej

slaměnka, ošatka

slumjunka, slamjunka

vaječina

smaženica, vaječnica

smeták, zametat, povalovat, poflakovat se

smjatok, smjatať, pomjatať se

utíkal domů

un smjatol ku chalupě

zameť to

posmjatej to

smát se

smjoť se, usmjoty, něsmij se

kdo se smýká

smykula

čistý

snožny, snožit se

očištění krávy po otelení

dobře se vysnožila

dobytek

statek

moš statek odbyty

sebevědomě vystupovat

tyn se umi statkovať

struhadlo na zelí

strugaco stolica

strýc

stryk

trochu pojíst, pomalu sníst

střebať

postřebej te polivky

stříhat, přestřihnout

střigač, ostřigol, přestřigať, přestřignul

strčit

sturčiť, sturč

 místo vedle humna (mlatu) na uložení sena, slámy

sumšek, sušek

soužení

sužini

svině, prasnice, špatné počasí, špatná povaha, nadávka

sviňa, sviňka, svnski čas, svinsko notura, sviňok

ty sviňoku sviňski, tyš mi ukrod rynski, jo tě bedym žalovať a ty mi go mušiš dať

svrab

svirbjunčki

Š

ohodnotit, prohlédnout

šacovať

bednit, bednění, desky

šalovať, šalunk, šaluvki

sekera

šekirka

s tum šekirkum nějidě rumbať

dělat

šiplať

co tam šipleš po ťmě

obuv, úřední papíry a jiné staré věci, veteš

škarboły, škurbořiska

plakat, ne úplně

šklabiť se

převracet se, jedno obrácení, převrátit se

škoprtať se, škoprtuc, přeškoprtiť se

nestálý člověk, hlavně po národnostní stránce

škoprtok

škrabka, škrabačka, oškrábané

škrobok, škrobane

žgol, malé živé dítě, malý člověk

škvet

chutnat, pochutnání

šmakovať, pošmaček, pošmakovol

švihnout, udeřit

šmignuť, šmigni

 pomlázka

šmigrust, šmigrustník

náprsenka, límec, vázanka, chuť na něco

šmizla

kapesník

šnuptychla

pažitka

šnytlok

napínat

španovať

kabát do pasu

špencer

malý čiperný chlapeček

šprnol, ty šprnolu

díra, škvíra, otevřená rána, odtržený kus, cár látky

špyra

špek, slanina

špyrka

šroubovák

šramcijer

příčné tyčky do ostropců, příčky na žebříku

šteble

nerovnoměrně vytlučený, otřískaný, kabát s okrajem

štirbaty, sčirbaty, štirbok

noky z mouky a vejce vařené v mléce

štirki, stirky

krášlit

štolčič

návleky na ruce, nátepníčky

štucki

perka, pánské boty bez šněrování

štyblety

násada, topůrko

štyl

různé druhy krémů na boty

šubiks, viksa

naviksuj mi šubiksym ty butki

pěkný, zvlášť pěkná úroda

šumny, šumno uroda

brambory na loupačku

šupoki

kvedlačka, míchat

švrlok, švrlačka, švrlať, zašvrlať, frlok, fyrlok, fyrlačka

točil se kolem něho

un se furt kole něgo švrlol

T

takový

taki

jaki šel, takigo potkol

tržit, utržit

taržiť, utaržiť

na torgu my předovali na odpust kvašne ogurki a utaržili smy moc pinindzy

hezoučký u dětí

ťaťany

tkát

ťkať

trouchnivět, tlít

tliť

 tma

ťma, čma

šeďol tam po čmi, čmě, ťmi, ťmě

trh, trhový poplatek

torg, do torgu, tyrch, torgove

trakař, vozit na trakaři, klevetit

tragač, tragačovať

ty babska tam furt tragačujum

natrefit

trefiť, natrefiť, natrefit, štignuč

necky vydlabané z kmene

troki

běhat, spěchat

trtať, tyrtať

posměšně, uběhni si kousek

utrtni se

každy tydiň tyrce s předajim do mjasta

pořád tam běhá, chodí

furt tam trce

trouba

trumba

jed, otrávený

trutina, trutizna, otruty

kapesné, spropitné

tryngelt

spěch

tumel

tyn mjol na tumel

tížit, zatěžko

ťunžit

nechce se mu pracovat

ťunži, ťunžalo se mu robič

rychle, klusem

tyrckym

ale už tyrckym

U

 ublížit si

ubližiť se

špinavý u dětí

ududlany

uvrčený, umluvený

udundrany

unavený

uchodzuny

liják

ulicha

spadnout

upadnuť

kopnuł do progu a upad

uhranout

uřeknuť

ustrouhat, ustrouhej

ustruhať, ustrugať, ustruhej, ustruhni

utekl, utíkal

utic, utik, utěkol

V

plátno s cukrem a rohlíkem jako cumel pro děti

vaček, s vačkym

pocestný, cestovat

vandrok, vandrovny, vandrovať

rychle

vartko

nale tyš byl vartki, žeš už tu je

vodník

vasermun, vasermuna

necky z desek

vaštrok

nepěkně upravené vlasy, klobouk, šaty

věcheť

to mo taki věcheť na glově

visi to na ni jako na věchťu, jako věcheť

válcová nádoba z ohýbaného dřeva, míra na zboží

věrtelik, vrtelik

přání, gratulovat, garatulant

vinš, vinšovať, vinšovnik

vázat, svázat

vjunzať, zvjunzať

un to všicko povjunzol

váhy

voški, vogi

vetřít se

vpituliť se

vrabec

vrabel, vrubel, vrabli

nevalný člověk

to je vrabel, to je něščabyny vrabel

to by był vrabel stomilijunski, že by to něšło

neměl tam jít, proč tam šel

vrabli go tam nisli

co za vrabli tam byli

na půjčení

vracki

un mu to doł na vracki

nůše

vreco, vreca

vrata

vrotka, vrota

vrána

vruna

vruna vruně oči něvyďubě

vrátit

vrutit se, vruť se

křičet, křikloun

vřeščeť, vřašček

úzko

vunsko

tyn furman tam nepřejedě, bo tam je vunsko cesta

játra

vuntroba

vybíravý

vyběřičny

vytřeštěný

vyblišťuny

nevydařený člověk, nezpůsobný

vydara

tyš je ale vydara, něpodara

 vdávání

vydoj

to je děvucha na vydoj

vyhánět

vygaňať, vyguňať, vyhuňať

vyhloubit

vyglumbiť, vyglymbiť, zaglumb

vyhodit, vyhnout se

vychynuť go, vychynuť se, vychyň

vykládat, mluvit

vyklodať

mluvit zbytečnosti

tyš mi tego navyklodol, vyklodať restle

 vylízat

vylizať

vylizej tum punevke

vymnout kůži

vymnuť skure

výr

vyr

vyjádření zlosti

na kigo vyra

svatební koláče, výslužka

vyslužka

o novym roku přišła do dumu s vysłuškum

Z

špatně urostlé zvíře, méně člověk

zacharioš, zachariaš

koktat

zajinkať se, zajakovať

zalátat

zalotať, polotať

zaplatit 

zaplatiť

zaploť, jak moš čim

zapřáhnout

zapřungnuť

nasycený

zasycuny

ubrečené dítě

zavarčuch, zavarčany

záloha

zavdanek, zovdanek, zovdunek

zavděčit

zavdinčiť

něvi, jak by se mu zavdinčil

zlobivý, zkažený

zbestviť, zbestvjuny

tyn synek už je tak zbestvjuny, že jum ani něposlucho

prohledávat

zděrovať

získat

zdobytčiť, zdobyčit

harampádí

zďorbo

coš to přismyčil za zďorbo do chalupy

pošlapané

zdrepšune

sebral

zebrol

un se zebrol a šel tam sum

zašklebit se

zefňuřiť gymbe

schozené boty

zešmatlane, vyšmatlane butki

zestárnout

zestařiť se

una se zestařila, coch jum za ty roki něviďała

svlékat se

zevlikať se, zevlič se

 sežrat

zežrať, zežerum

shánět

zgaňať

tak długo zgaňała až nazgaňała

neposednému děcku

tak dlugo zgaňoš, až coši nazgaňoš

shnilý brambor, lenivec

zgnilok

spadnout s patra

zgrušeť s pintra

nechtěl bych spadnout do suseku

nechťol bych zgrušeť do sumšeka

skřípat zuby

zgřutať, zřugať

vynadat mu

zherdekovať go

hornický kahan, zapínací sponka

zicherka

nepatrný člověk

zimorudek, zimorodek

studené místo, na zimě

zimovisko

nevypečené sražené těsto, napolo syrový chléb

zklagany chlib

rychle sníst, spolknout, slupnout

złypnuč

hledáš

zmacuješ, vymacuješ

či vim, kaj vymacoł takovum šikovnum děvuche

zašpiněné

zmarašune

zimomřivec, zmrzlý

zmarzlok, zmarzly

umazanec 

zmazaněc, umazaněc

mlít, šít

zmilať

šije s tebou

už tě zaš zmilo

zmoknout

zmoknuť

zmáhá mě, bolí mě břicho

zmořo mě

umoudřit se

zmundřeť

čmuchat, prohledávat

zňuchtovať, znuchtovať

záboj, lisované lněné semeno a otruby, prodávalo se 1925-35 pro dobytek, kravám po otelení

zobuj

dala krove pití ze zobojim

polštář

zogluvek, zoglovek

zahrada

zogroda

záhon

zogun

sražený chléb, knedlík, koláč, zakalený, zákalec

zokality, zokalec

podrážka u bot

zola, zolovať, podzolovať

záminka, zalhání

zolgovka

polévka se zápražkou

zolivjunka, zalivajka

závěj, mnoho závějí

zomint, moc zomintuv

mouka upražená s tukem, jíška, zápražka

zoproška

zkažené vajíčko

zoprtek, zaprtek

je malý, špatně vyvinutý

to je taki zaprtek

výdělek, vydělávat, upracovaný

zorobek, zarobiť, zarobjať, urobjuny, dorobjuny

 

un chodil po zorobku, zorobkách

závistivec

zovistnik, zovistny

svobodná matka, muž s nemanželskými dětmi

zovitka, zovitkoř

prudce pršet

zubrovať

podívej, jak tam venku leje

par, jak tam na polu zubruje

natírat

zygłač

tyš nazygłoł tego globinu na ty svoji chřampy, tyn šubiks už je všicki vyzygłany

Ž

domácí ruční mlýnek na obilí ze dvou mlecích kamenů

žarna, žerna

placka, placek upečený z hrubé mouky

žarňok

kodrcání, drkot, strkat

ždurkot, ždurkať, ždurkni

litinový, železný hrnec

železňok

kyselé zelí

želi, kvašne želi

zelňačka

želňočka

žehlička na plotně

želozko, ceglička, cyhlička na blaše

sníst

žešť

píchat, popouzet

žgať

něžgej furt do něgo

nadávka dětem, prcek

žgol

židlik sklenice na 1/4 litru, achtlik na 1/8 litru

židlik, achtlik

bodnout, píchnout

žignuť

kobzole, brambory

žimňoki

žlab

žlob, žlub

špatná látka, pytel

žochovina, žoch

co to moš na sobě za žoch

žihadlo

žundlo

škádlit se, zlobit

žuřiť se

špatně vyslovovat, mít špatnou vyřídilku, žvanění

žvandlani, žvandlať, žvandlok

žvanec, dobytkem nedožvýkaná tráva

žvaněc

Zaznamenal: Jan Štěpán Zaškolný

 

 

..zpět

 

dál...

 

Minulost ukrytá v názvech – DomaslaviceSoběšovicePoluciníLiterární obraz Těšínska Soběšovská pohádka

ÚvodObsah